Två av Facebooks företrädare har medgett att passiv användning av Facebook kan påverka användarnas känslor och välmående. Därmed medger alltså Facebooks egna vetenskapsmän att det finns en koppling mellan sociala medier och psykisk ohälsa. Men de påpekar också att Facebook kan motverka psykisk ohälsa eftersom Facebook och andra sociala medier gör det enklare att hålla kontakt med nära vänner.

I ett inlägg i Facebooks nyhetsrum berättar David Ginsberg (Facebook Director of Research) och Moira Burke (Facebook Research Scientist) att man har sett kopplingar till socialt utanförskap, ångest och depression.

Facebook depression handlar om vad du gör – inte hur mycket

Det finns en allmän uppfattning att depression och psykisk ohälsa kopplad till sociala medier har att göra med hur mycket vi använder de olika nätverken. Men Facebooks research visar att det snarare handlar om vad du gör.

De som löper störst risk till att drabbas är personer som inte själva aktivt använder Facebook utan de som tittar på vad andra publicerar. Att läsa innehållet på Facebook 10 minuter om dagen anses alltså vara mer skadligt än om du själv aktivt publicerar innehåll eller kommunicerar med vänner.

En annan studie kring Facebook depression visar att användare som klickat på ”gilla” och länkar på Facebook rapporterat att de mått sämre till följd av detta. Förklaringen som Ginsberg och Burke ger är att detta kan vara konsekvensen av att dessa användare löper större risk att jämföra sina egna liv med de idealiserade versionerna som publiceras i sociala medier av andra.

Däremot påpekar Burke att de som delar meddelanden, inlägg och kommentaren med nära vänner, samt de som påminner om tidigare positiva händelser, visar förbättringar i användarnas välmående. Det innebär bl.a. minskade nivåer av depression och ensamhet. Att kommunicera en-till-en snarare än till många verkar alltså vara nyckeln till en hälsosam relation till Facebook.

Den bevisade kopplingen mellan psykisk ohälsa och sociala medier har fått Facebook att ta ansvar. Därför kommer vi framöver se flera tjänster och funktioner som just är skapade för att främja aktivt och positivt engagemang bland användarna snarare än passiv konsumering.

Läs mer om undersökningarna och Facebooks arbete mot psykisk ohälsa här.

MB

Leave a Reply